Brodyrer och andra bilder

Skyar

Höst

I skogen

Flygande, terrakotta

Jorden och grönskan.
Broderad tripptyk

Träd och himmel.

Fåglar, målad terrakotta.

Målad terrakotta, fåglar.

Terrakotta.

Terrakotta.

Rot och stam.

Vinterträd

Maud Spangenberg
Luthens gränd 2, 118 66 Stockholm
Mobil: 0739-34 90 10
Epost: maud_spangenberg@hotmail.com