Uppdrag, projekt, skissarbeten

Spiral, snäcka i genomskärning, Corténplåt, 1,5 m hög x 2 m bred.
Placerad på en bergvägg vid Fjällbogatan Ny Förskola Utbyvägen 50 Göteborg. Beställd av Göteborg Stad.

Fågelformer,
St Görans sjukhus

Gäss,
Ytterö

Noaks Ark, barnkliniken, Södersjukhuset

Skiss för utsmyckning av entré Handikappsinstitutet i Johannelund.

Votiv. Utsmyckning av patientrum på Södersjukhusets barnklinik

Trilobit, bergrummet på hotell Snäck i Visby

Trilobiter, hotell Snäck i Visby

Detalj av utsmyckning i Bergaliden

Bergalidens bostadsområde i Tyresö, entré.

I en av Bergalidens entréer. Den gamla staden.

Bergalidens bostadsområde, entré.

Genius loci, fågelhuvuden på Näs.

Två skåp, patientrum på kvinnokliniken, Södersjukhuset.

Trådgårdar i norr, gäss.Umeå kommun.

Förskolan Korpen

Förskolan Korpen,Aspudden
Betong, mosaik

Dalahäst, gjutjärn

Gåshuvuden, brons

Fågelbad, Palliativt centrum Uppsala.

Småfåglar, Palliativt centrum Uppsala.

Grupp av gäss utanför st Görans sjukhus

Betande gäss, Ytterö behandlingshem i Farsta.

Maud Spangenberg
Luthens gränd 2, 118 66 Stockholm
Mobil: 0739-34 90 10
Epost: maud_spangenberg@hotmail.com